Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA d.o.o. Drenovci osnovana je  2011. godine kao neprofitno društvo s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Općine Drenovci, a krajem 2012. godine u suvlasništvo  Agencije ulazi i društvo Komunalac d.o.o. Županja s 50% vlasničkim  udjelom.

Agencija je osnovana i djeluje u cilju gospodarskog i sveukupnog razvoja  općine Drenovci provodeći sljedeće djelatnosti:
• Poticanje razvoja svih sektora Općine izradom i kandidiranjem projekata  temeljem utvrđenih prioriteta razvoja
• Uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim  ustanovama za poticanje poduzetništva
• Poticanje poduzetništva i istraživanja i razvoja te poslovne suradnje i  komercijalizacije rezultata istraživanja
• Tehnička i konzultativna pomoć u provođenju programa međunarodne i  domaće suradnje
• Konzultantska poduka za upravljanje i financiranje inovacija i novih  tehnologija, izradu, provođenje i apliciranje projekata
• Organiziranje seminara, prezentacija i organizaciju sajmova
• Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
• Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
• Organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih gospodarskih i drugih  objekata
• Poslovno zastupanje inozemnih i tuzemnih fizičkih i pravnih osoba u zemlji  i inozemstvu

 

Projekt "We can do it"

 

LEADER

LAG "Šumanovci" djeluje u okviru LEADER pristupa. LEADER pristup je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima.

LEADER potiče ruralna područja da otkriju nove načine da postanu ili ostanu konkurentna, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što su sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način LEADER doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

NZRCD

nzrcd

 

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.