LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

LAG „Šumanovci“ objavljuje 6. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Rok za podnošenje prijava projekata biti će od 21.07.2021. –  01.09.2021.  godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovome LAG Natječaju iznosi 741.368,91 HRK,  a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 do 30.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj, održati će se tri terenske radionice:

-          14. srpnja, 2021. godine (srijeda) – 20:00 sati u Bošnjacima (Slavonska kuća, Vladimira Nazora 72)

-          15. srpnja, 2021. godine (četvrtak) – 20:00 sati u Vrbanji (Općina Vrbanja, Trg. dr. Franje Tuđmana 1)

-          16. srpnja, 2021. godine (petak) – 20:00 sati u Drenovcima  (Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci, Vladimira Nazora 131)

Molimo sve zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave.

Projekt "We can do it"

 

LEADER

LAG "Šumanovci" djeluje u okviru LEADER pristupa. LEADER pristup je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima.

LEADER potiče ruralna područja da otkriju nove načine da postanu ili ostanu konkurentna, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što su sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način LEADER doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

NZRCD

nzrcd

 

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.