Općina Drenovci  (opcina-drenovci.hr)

Povijest

Za sela Drenovci, Podgajci, Rajevo Selo, Đurići, Račinovci, Gunja, Vrbanja, Soljani i Strošinci u govoru se često kaže da su u Cvelferiji. Naziv je ostao iz razdoblja Vojne krajine, a nastao je od imena Dvanaeste satnije (kompanije, kumpanije) čije je sjedište bilo u Drenovcima (njem. zwölf = dvanaest). Upravno područje Drenovačke satnije nije se uvijek podudaralo sa svim ovim selima (neka su sela određeno vrijeme potpadala pod Petrovaradinsku pukovniju; npr. Strošinci, Račinovci itd.), no ime Cvelferija u novije vrijeme odnosi se na ova sela.

Povijest ovoga područja do turske okupacije (XVI. st.) slabo je istražena i poznata zbog nedostatka relevantnih dokumenata i njihove dislociranosti izvan Hrvatske. Unatoč tome znamo za rasprostranjenost naselja i utvrda u tada močvarnom području uz Savu okruženom gustim šumama.

Sa prvim tragovima navedenih naselja, odnosno lokaliteta na kojima se oni danas nalaze susrećemo se u srednjem neolitiku kada se na tlu Slavonije, Baranje i Srijema razvija sopotska kultura. Nositelji sopotske kulture žive u nadzemnim kućama koje su načinjene od konstrukcije drvenih stupova i pletera od pruća te omazane kućnim lijepom, a ekonomija im se zasniva na zemljoradnji, stočarstvu, lovu i ribolovu. Zasad je na području Cvelferije poznato tek jedno sopotsko naselje u blizini Račinovaca.

Na području Cvelferije nekoliko kasno brončanodobnih nalazišta evidentirano je u blizini Posavskih Podgajaca, Račinovaca i Gunje. Podaci o lokalitetima prikupljeni su uglavnom slučajnim otkrićima pojedinačnih predmeta.
S prvim spomenom današnjih naselja susrećemo se u 14. odnosno 15. stoljeću, a 1484. drenovački posjed, kojega čine sela Drenovci, Subotište, Damšinci, Dražinci, Veselinovci, Cerje, Latinovci, Strvac, Preloke, Šimonovci, Brod, Vojište, Zvizdan i Pahovo, zabilježen je kao najveći.

Naselja

Drenovci
Drenovci su naselje i općinsko središte u istoimenoj općini na jugu Vukovarsko-srijemske županije na području od posebne državne skrbi. Smješteni su u mikroregiji Bosutske Posavine Istočnohrvatske ravnice na 84 m nadmorske visine, ukupne površine 70,82 km2 i prosječne gustoće naseljenosti 43 stanovnika/ km2. Gospodarsku osnovu čini poljoprivreda, trgovina, ugostiteljstvo i obrti. U mjestu djeluje osnovna škola, ispostava srednje škole, zatim liječnička i stomatološka ambulanta s ljekarnom, veterinarska ambulanta, poljoprivredne ljekarne, općinska uprava, matični ured, poštanski ured, poslovnica banke,  ispostava FINA-e, carinarnica, narodna knjižnica, ispostava HZPSS, policijska postaja, benzinska postaja, željeznička postaja, komunalna tvrtka, stanica za tehnički pregled vozila, proizvodnja namještaja, tvrtke za otkup i skladištenje poljoprivrednih proizvoda.

Đurići
Đurići su smješteni 5 km južno od Drenovaca na obali Save. Zauzimaju površinu od 26,92 km2, a prosječna gustoća naseljenosti iznosi 16 stanovnika/ km2.Gospodarsku osnovu čini ratarstvo, stočarstvo i trgovina. Mjesto ima područnu školu (I. -IV. razreda) i  poštanski ured te poljoprivrednu zadrugu i poljoprivrednu ljekarnu.

Posavski Podgajci
Posavski Podgajci nalaze se 9 km sjeverozapadno od Drenovaca na lijevoj obali Save. Prostiru se na površini od 42,82 km2 s prosječnom gustoćom naseljenosti od 37 stanovnika/ km2. Mjesto ima osnovnu školu, ambulantu opće medicine, stomatološku ambulantu, veterinarsku ambulantu, poljoprivrednu ljekarnu, matični ured, poštanski ured, poljoprivrednu zadrugu.

Račinovci
Račinovci su smješteni  9 km jugoistočno od Drenovaca na lijevoj obali Save. Površina naselja je 34,12 km2, a prosječna gustoća naseljenosti iznosi 29 stanovnika/ km2. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, trgovinom i ugostiteljstvom. U mjestu postoji osnovna škola, ambulanta opće medicine i veterinarska ambulanta, poštanski ured, poljoprivredna zadruga.

Rajevo Selo
Rajevo Selo je smješteno uz rijeku Savu 12 km zapadno od Drenovaca. Površina naselja iznosi 25,83 km2, a prosječna gustoća naseljenosti 54 stanovnika/ km2. Mjesto ima područnu školu (I.-IV. razreda), ambulantu opće medicine, matični ured, poštanski ured, poljoprivrednu zadrugu. Stanovništvo se uglavnom bavi ratarstvom, stočarstvom i uslužnim obrtima.

 

Projekt "We can do it"

 

LEADER

LAG "Šumanovci" djeluje u okviru LEADER pristupa. LEADER pristup je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima.

LEADER potiče ruralna područja da otkriju nove načine da postanu ili ostanu konkurentna, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što su sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način LEADER doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

NZRCD

nzrcd

 

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.