Dana 19. svibnja 2023. godine u park šumi Adica u Vukovaru održana je 2. edukacijska aktivnosti "Pokusi i istraživanja u šumi" kroz projekt "Šumski istraživači", a na kojemu je LAG „Šumanovci“ partner.

Navedena aktivnost provedena je u suradnji s Osnovnom školom "Ivan Filipović", Račinovci kroz niz edukativnih, zabavnih i problemski orijentiranih "uradi sam" aktivnosti na otvorenom koju su predvodili Ivana Sirovica, mag.ing.silv. i Ivana Zegnal, mag.ing.silv. sa Hrvatskog šumarskog instituta uz pomoć volontera.

Kroz navedenu aktivnost djeca su imala zadatak pronaći u šumi različito lišće, mahovinu i lišajeve nakon kojeg su proučavali: oblik lista, oblik plojke, peteljku, konzistenciju, površinu te nervaturu lista.

2-edukacijska-aktivnost-pokusi-i-istrazivanja-u-sumi01
2-edukacijska-aktivnost-pokusi-i-istrazivanja-u-sumi15resize
2-edukacijska-aktivnost-pokusi-i-istrazivanja-u-sumi14resize
2-edukacijska-aktivnost-pokusi-i-istrazivanja-u-sumi13resize
2-edukacijska-aktivnost-pokusi-i-istrazivanja-u-sumi12resize
2-edukacijska-aktivnost-pokusi-i-istrazivanja-u-sumi11resize
2-edukacijska-aktivnost-pokusi-i-istrazivanja-u-sumi10resize
2-edukacijska-aktivnost-pokusi-i-istrazivanja-u-sumi09resize
2-edukacijska-aktivnost-pokusi-i-istrazivanja-u-sumi08resize
2-edukacijska-aktivnost-pokusi-i-istrazivanja-u-sumi07resize

OBAVIJEST-tečaj eura, LAG natječaji

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR.Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow