Temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a „Šumanovci“, LAG na raspolaganju ima 2.806.800,00 HRK. Na 4. LAG natječaj prijavilo se 24 korisnika od kojih je 16 prihvatljivo.

Na sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“ koja se održala 16. lipnja 2020. godine u Drenovcima, odlučeno je da se za 16 od prijavljenih 24 nositelja projekata, obzirom na traženi i ostvareni broj bodova, donijeti odluke o dodjeli potpore.

Konačna rang lista nositelja projekata nalazi se u nastavku.

REDNI BROJ: 1

ID BROJ: 11102
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: OPG Nikolić Boris
NAZIV PROJEKTA: Izgradnja spremišta i nabava raspodjeljivača gnojiva i opreme
KRATAK OPIS PROJEKTA: Ulaganje se odnosi na izgradnju skladišnih kapaciteta što ima za posljedicu bolje čuvanje poljoprivrednih proizvoda i poljoprivredne mehanizacije što utječe na povećanje kvalitete proizvoda i na veću učinkovitost,konkurentnost i održivost.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 58
INTEZITET POTPORE: 50%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 222.375,00 kn

REDNI BROJ: 2

ID BROJ: 111017
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: PO „Maruna“
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i povećanje konkurentnosti PO Matej Maruna
KRATAK OPIS PROJEKTA: Doprinos ovog ulaganja na OPG-u utječe na povećanje kvalitete pripreme hrane te u konačnici boljoj produktivnosti rada na OPG-u te ukupnoj ekonomičnosti rada. Nabavka nove opreme (mješalica za hranu), odnosno ulaganje u modernizaciju i povećanje učinkovitosti poljoprivrednog gospodarstva.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 55
INTEZITET POTPORE: 50%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 102.960,00 kn

REDNI BROJ: 3

ID BROJ: 111007
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: OPG Domagoj Sablić
NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
KRATAK OPIS PROJEKTA: Ulaganje se odnosi na poljoprivrednu mehanizaciju, ekonomska isplativost će se pokazati kroz smanjenu potrošnju goriva, smanjenu potrošnju sjemena zbog preciznosti sijačice i smanjenu potrošnju herbicida i smanjenje preklapanja zbog upotrebe navigacije.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 55
INTEZITET POTPORE: 50%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 92.000,00 kn

REDNI BROJ: 4

ID BROJ: 111014
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: PO Stanislava Komesarović
NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti Poljoprivrednog obrta Vl. Stanislava Komesarović
KRATAK OPIS PROJEKTA: Ulaganje će se provesti u sljedeću poljoprivrednu mehanizaciju i opremu:pneumatska sijačica,kultivatora i opreme za preciznu poljoprivredu. Doprinos ovog ulaganja očituje se u kvaliteti proizvoda, a time i boljoj cijeni prilikom otkupa što direktno utječe na povećanje prihoda OPG-s, produktivnost poslovanja i konkurentnost.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 53
INTEZITET POTPORE: 50%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 222.360,00 kn

REDNI BROJ: 5

ID BROJ: 111021
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: OPG Tomislav Miličević
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i povećanje konkurentnosti OPG Tomislav Miličević
KRATAK OPIS PROJEKTA: Ulaganje će se provesti u sljedeću poljoprivrednu mehanizaciju i opremu:pneumatska sijačica,kultivatora i opreme za preciznu poljoprivredu. Doprinos ovog ulaganja očituje se u kvaliteti proizvoda, a time i boljoj cijeni prilikom otkupa što direktno utječe na povećanje prihoda OPG-s, produktivnost poslovanja i konkurentnost.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 53
INTEZITET POTPORE: 70%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 222.375,00 kn

REDNI BROJ: 6

ID BROJ: 111012
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: OPG Mijo Kurbanović
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i unapređenje konkurentnosti OPG Kurbanović Mijo
KRATAK OPIS PROJEKTA: Ulaganje se odnosi na nabavku nove poljoprivredne mehanizacije- traktor. Doprinos ovog ulaganja očituje se u kvaliteti proizvoda, a time i boljoj cijeni prilikom otkupa što direktno utječe na povećanje prihoda OPG-s, produktivnost poslovanja i konkurentnost.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 50
INTEZITET POTPORE: 50%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 190.710,00 kn

REDNI BROJ: 7

ID BROJ: 111003
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: OPG Klarić Srećko
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija poljoprivredne mehanizacije i povećanje konkurentnosti gospodarstva - kupnjom rotodrljače, sijačice i nošene prskalice
KRATAK OPIS PROJEKTA: Svrha investicije je modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva, kao i smanjenje troškova održavanja/servisiranja mehanizacije. Nabavkom nove, moderne poljoprivredne mehanizacije- rotodrljača, sijačica i nošene prskalice namjerava se povećati učinkovitost i produktivnost gospodarstva, te smanjiti rashode i blagovremeno, te prema standardima Europske zajednice proizvesti poljoprivredne proizvode.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 50
INTEZITET POTPORE: 50%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 205.294,20 kn

REDNI BROJ: 8

ID BROJ: 111006
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: OPG Špoljar Katarina
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i povećanje konkurentnosti OPG Špoljar Katarina
KRATAK OPIS PROJEKTA: Ulaganje će se provesti u nabavku nove poljoprivredne mehanizacije: rasipač,prskalica,laka drljača, plug. Doprinos ovog ulaganja očituje se u kvaliteti proizvoda, a time i boljoj cijeni prilikom otkupa što direktno utječe na povećanje prihoda OPG-a, produktivnost poslovanja i konkurentnosti.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 48
INTEZITET POTPORE: 70%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 134.512,56 kn

REDNI BROJ: 9

ID BROJ: 111004
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: OPG Brkić Hrvoje
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i povećanje konkurentnosti OPG-a
KRATAK OPIS PROJEKTA: Kako bi poboljšao poslovanje svog OPG-a nositelj ga namjerava modernizirati i povećati svoju konkurentnost nabavkom nove poljoprivredne mehanizacije i to: kupnjom rasipača kapaciteta spremnika 1200-1800 l i traktorske nošene prskalice s 15 m granama.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 48
INTEZITET POTPORE: 70%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 183.164,80 kn

REDNI BROJ: 10

ID BROJ: 111010
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: OPG Lešić Đuro
NAZIV PROJEKTA: Kupnja poljoprivredne mehanizacije
KRATAK OPIS PROJEKTA: Ulaganje u svrhu vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje. Ulaganje se sastoji od: kupnje dvoosovinske prikolice kapaciteta 15 tona, trostranog kipera, kupnje vučne prskalice kapaciteta 3000 litara, opreme za preciznu poljoprivredu-navigacija za paralelno navođenje.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 48
INTEZITET POTPORE: 70%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 222.375,00 kn

REDNI BROJ: 11

ID BROJ: 111005
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: OPG Šarčević Luka
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i unapređenje poslovanja OPG Šarčević Luka
KRATAK OPIS PROJEKTA: Ulaganje u svrhu vlastite primarne poljoprivrede proizvodnje. Ulaganje se sastoji od: žitne sijačice radnog zahvata od 2,80 do 3 metra, sijačice za soju minimalno 6 redova i kompjutera za kontrolu sjetva, opreme za preciznu poljoprivredu (traktorska navigacija).
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 48
INTEZITET POTPORE: 70%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 138.964,28 kn

REDNI BROJ: 12

ID BROJ: 111015
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: Obrt za lov i poljoprivredu „Agrolov“
NAZIV PROJEKTA: Nabava poljoprivredne mehanizacije
KRATAK OPIS PROJEKTA: Projektom se nabavljaju oprema i strojevi koji će modernizirati gospodarstvo i to GPS sustav koji će omogućiti lakši i precizniji rad traktorom, plug i prskalica koji će omogućiti bolju i produktivniju proizvodnju, te tanjurača koja će pomoći pri obradi tla. Svi su strojevi novi i modernizirat će proizvodne procese.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 48
INTEZITET POTPORE: 50%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 222.375,00 kn

REDNI BROJ: 13

ID BROJ: 111001
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: OPG Franjo Jurić
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i povećanje konkurentnosti OPG Jurić Franjo
KRATAK OPIS PROJEKTA: Ulaganje u svrhu vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje. Ulaganje se sastoji od: žitna sijačica, roto drljača radnog zahvata od 2,80 do 3m, rasipača kapaciteta od 1000 do 1500 litara, opreme za preciznu poljoprivredu (navigacija) i malčera radnog zahvata od 2 do 3m.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 45
INTEZITET POTPORE: 50%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 140.300,00 kn

REDNI BROJ: 14

ID BROJ: 111020
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: OPG Tomislav Lešić
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i povećanje konkurentnosti OPG Lešić Tomislav
KRATAK OPIS PROJEKTA: Ulaganje se odnosi u svrhu vlastite poljoprivredne proizvodnje . Ulaganje se sastoji od: rasipač kapaciteta spremnika od 1400 l s povišenjima do 2200 litara, prskalica nošena radnog zahvata grana do 18 m i adapter za kukuruz od 5 redova i opreme za preciznu poljoprivredu.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 45
INTEZITET POTPORE: 50%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 175.656,00 kn

REDNI BROJ: 15

ID BROJ: 111008
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: OPG Babić Matej
NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u modernizaciju OPG-a Babić Matej
KRATAK OPIS PROJEKTA:  Ulaganje se odnosi na vlastitu proizvodnju ratarskih kultura. Ulaganje se odnosi na nabavu sljedećeg: Žitna sijačica, precizna sijačica, kultivator, malčer, cisterna, prikolica.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 43
INTEZITET POTPORE: 70%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 210.798,70 kn

REDNI BROJ: 16

ID BROJ: 111024
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: OPG Kalistović Marko
NAZIV PROJEKTA: Kupnja poljoprivredne mehanizacije
KRATAK OPIS PROJEKTA:  Ulaganje se odnosi na kupnju nove poljoprivredne mehanizacije : prikolica i prikolicu za rasipanje stajskog gnojiva). Ulaganje se odnosi na vlastitu poljoprivrednu proizvodnju.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 43
INTEZITET POTPORE: 70%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 120.579,46 kn